Sâmbătă, 25/06, Sala Astra Film, ora 21:45

Aliyah Dada | Regia: Oana Giurgiu

România, 2015, 116’

O istorie bine documentată a evreilor din România. Acum 133 de ani, o comunitate mică din Moineşti pleca spre Ţara sfântă, pentru a înființa una din primele colonii evreieşti din Palestina. De atunci şi până azi drumul evreilor către Israel se împleteşte cu istoria României moderne printr-o relaţie de iubire şi ură ale cărei influenţe nu le vom putea cuantifica prea curând. Povestea istoriei este decupată vizual în stil dadaist ca un tribut adus iniţiatorilor curentului, Tristan Tzara şi Marcel Janco, doi evrei cu rădăcini în România.

A well documented history of Jews in Romania. 133 years ago, a small community in Moineşti was leaving for the Holy Land, to establish one of the first kibbutzim in Palestine. Since then, the path of Jews towards Israel has been intertwined with the history of modern Romania through a love-hate relationship, the influences of which will not be quantified too soon. The historical tale is visually trimmed in the Dada style as a tribute to the pioneers of this movement, Tristan Tzara and Marcel Janco, two Jews of Romanian descent.

Sâmbătă, 25/06, Sala Astra Film, ora 21:45